Jag har bestämt mig för att sommarcafé och loppisen kommer att

   hålla stängt i sommar på grund av tidsbrist.